Để có một kích thước phù hợp với bạn. Vui lòng tham khảo bảng Size để lựa chọn cho thích hợp.

 

bảng size